Handel Wewnętrzny – Wikipedia, wolna encyklopedia.

Handel Wewnętrzny – polskie czasopismo naukowe dwumiesięcznik, które ukazywało się od 1955 do 2018 roku; podejmowało problemy z zakresu nauk.Handel wewnętrzny w Polsce ebook. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Ocena 0 ocen. Podtytuł Funkcjonowanie małych firm handlowych; Data.Redakcja "Handel Wewnętrzny". Editor's office addres Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, Polska; Email.Uwagi Od 2011 dostępne również w wersji elektronicznej. Od R. 5 1959 / Instytut Handlu Wewnętrznego Od R. 5 1959 / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Uwarunkowania rozwoju handlu wewnętrznego, w tym prawne. Część I Zmiany w handlu wewnętrznym w Polsce w latach 2011-2016.Najważniejszym ogniwem obrotu dystrybucyjnego jest handel detaliczny, dzięki któremu towar wchodzi bezpośrednio w sferę konsumpcji; podstawą handlu.ISSN INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE Redakcja naukowa i koordynacja doc. dr Urszula.

Handel Wewnętrzny - CEJSH - Yadda - icm UW

tradycyjnych kanałach dystrybucji Kreowanie nowych relacji wśród podmiotów kanałów dystrybucji Doskonalenie fizycznego przepływu towarów Rozdział 8 Zmiany w handlu detalicznym Urszula Kłosiewicz-Górecka Zmiany własnościowe i ilościowe sklepów Sklepy według wielkości Struktura branżowa sklepów Udział sklepów zagranicznych firm handlowych w sieci sklepów ogółem w Polsce Rozdział 9 Procesy koncentracji i integracji w handlu detalicznym Edward Maleszyk Przedsiębiorstwa z sieciami handlowymi Ośrodki handlowe Rozdział 10 Zmiany w handlu hurtowym Sławomir Tajer Uwarunkowania zmian w handlu hurtowym Rozwój tradycyjnych form hurtu instytucjonalnego Rozwój skoncentrowanych form handlu hurtowego Porozumienia integracyjne zainicjowane przez rodzimych hurtowników Rozdział 11 Strategie przedsiębiorstw handlowych Barbara Pokorska Uwarunkowania zmian w strategiach przedsiębiorstw handlowych Geneza procesu transformacji przedsiębiorstw handlowych Dominujące strategie w działalności przedsiębiorstw handlowych Rozdział 12 Zmiany w konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw handlowych Edward Maleszyk Przekształcenia w handlu a procesy konkurowania Konkurencyjność zintegrowanych sieci handlowych Konkurencyjność handlu wyspecjalizowanego Rozdział 13 Postęp techniczny w handlu Zmiany w wyposażeniu technicznym sklepów i magazynów handlowych Sławomir Tajer Zakres zastosowania techniki elektronicznej Bożena Słomińska, Sławomir Tajer Rozwój handlu elektronicznego Bożena Słomińska Rozdział 14 Marketing przedsiębiorstw handlowych Urszula Kłosiewicz-Górecka Początkowy etap rozwoju marketingu w handlu Marketing w handlu w drugiej połowie lat Trzeci etap rozwoju marketingu przedsiębiorstw handlowych Rozdział 15 Wnioski i rekomendacje dla polityki wobec handlu Urszula Kłosiewicz-Górecka, Bożena Słomińska Spis treœci Wprowadzenie Barbara Błaszczyk................................... Armand Kasztelan Ekonomia i marketing, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Ekonomia menedżerska, Seminarium dyplomowe, Zrównoważony rozwój; Green Growth; Środowiskowa konkurencyjność regionów i państw; Bardziej szczegółowo Konferencja IBRKK Szanse i zagrożenia wzrostu XXIV Raport Roczny INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2012-2014 Warszawa, 2 lipca 2015 r. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej Bardziej szczegółowo Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Warszawa, 2 marca 2015 r. 9 Część pierwsza Polityka prywatyzacji w Polsce a jej skutki strukturalne i efektywnościowe.... Tematyka Raportu: Napływ BIZ i rola podmiotów z kapitałem zagranicznym Bardziej szczegółowo VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej Bardziej szczegółowo KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie Bardziej szczegółowo Handel wewnętrzny w latach 2011-2016 oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Warszawa, Bardziej szczegółowo Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej Bardziej szczegółowo Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERi Gś-PIB pt. Zmiany w Bardziej szczegółowo RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI RÓŻNICE MIĘDZY DEFINICJĄ HANDLU A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI HANDEL wyspecjalizowana dziedzina pracy społecznej. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej Bardziej szczegółowo Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej Bardziej szczegółowo TEMATYKA PRAC Zapisy dnia r. Zaplanowane wykonywanie pośredniczenia w obrocie Bardziej szczegółowo AD/ 13 RW w dniu r. Binary option system free. Bardziej szczegółowo Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne Bardziej szczegółowo TEMATYKA PRAC Zapisy dnia r. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 2017/18 STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo Przychody Grupy Eurocash w podziale na segmenty sprzedaży data aktualizacji: 20 Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2017 r. w porównaniu Bardziej szczegółowo DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych. Bardziej szczegółowo Dystrybucja mgr Karolina Bogusławska DYSTRYBUCJA jest jednym z instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ Bardziej szczegółowo Nakłady inwestycyjne zagranicznych przedsiębiorstw handlowych 47 dr Urszula Kłosiewicz-Górecka prof. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca Bardziej szczegółowo OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. Bardziej szczegółowo 1 Przedsiębiorstwa prywatne - fundament polskiej gospodarki Rosnąca rola sektora przedsiębiorstw w polskiej gospodarce wiąże się nierozerwalnie ze wzrostem znaczenia sektora prywatnego, jaki miał miejsce Bardziej szczegółowo Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych, Bardziej szczegółowo Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy r.

Analiza rozwoju handlu detalicznego w Polsce po 1989 roku. handlu wewnętrznego w Polsce, należy zaliczyć dynamikę wzrostu gospodarczego 4-5%.Gałąź gospodarki nar. której zadaniem jest realizacja obrotu towarowego na obszarze celnym danego państwa. Ze względu na formę dzieli się na h. hurtowy i.Sunday Trading – a Comparative Analysis for Selected European Countries; in Handel wewnętrzny w Polsce w latach 2011-2016, Instytut. Grupa treści Bardziej szczegółowo X edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2017 Sesja nt. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w Bardziej szczegółowo Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan Bardziej szczegółowo Nowoczesność z tradycjami - polski handel drogeryjny w dobie kryzysu i restrukturyzacji Warszawa, 26 października 2012 Stan i perspektywy rozwoju handlu drogeryjnego w Polsce dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, Bardziej szczegółowo Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005 Bardziej szczegółowo Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. Dynamika Bardziej szczegółowo Kierunek: EKONOMIA O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 30 30 30 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 120 120 30 3 30 3 30 3 30 3 WF1 Wychowanie fizyczne ZAL 60 60 30 1 30 1 A. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek Bardziej szczegółowo Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan Bardziej szczegółowo PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. Czym się zajmuje Bardziej szczegółowo Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / red. Stefan Marciniak ; zespół aut.: Lidia Białoń [et al.]. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Bardziej szczegółowo Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców: Bardziej szczegółowo A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. Andrzej Bardziej szczegółowo AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa Bardziej szczegółowo Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających Bardziej szczegółowo Spis treści Słowo wstępne - prof.

Handel Wewnętrzny - Katalog Bibliotek Uniwersytetu.

Miejsca zakupu żywności polskich konsumentów. przeprowadzonych w Polsce i w wybranych krajach Europy w ramach dwóch. Handel Wewnętrzny. Year.Redakcja "Handel Wewnętrzny". Adres redakcji Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, Polska; Adres e-mail.Handel Wewnętrzny w Polsce. 2011-2016, w ramach którego znalazło się 26 artykułów pogrupowanych w cztery bloki te- matyczne, tzn. Handel towarami według cech przedsiębiorstw TEC 3 Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w trzecim kwartale 2019 roku Archiwum Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w trzecim kwartale 2019 rokuHANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE. ISSN 1899-7988 INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 1989-2009 Redakcja naukowa i koordynacja doc. dr Urszula Kłosiewicz-Górecka WARSZAWA 2009 Spis treści Rozdział 1. Bardziej szczegółowoHandel Wewnętrzny w Polsce w. roku raport roczny. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.; Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create.

do 244,3 mld zł - analiza rynku data aktualizacji: 20 Tempo rozwoju gospodarczego, poziom dochodów gospodarstw domowych oraz pozostałe czynniki natury Bardziej szczegółowo EUROCASH S. Bardziej szczegółowo Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej prof. Walenty Poczta Bardziej szczegółowo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik Bardziej szczegółowo Mikrofirmy handlowe wygenerowały w 2017 r. Integracja rynków dóbr, Bardziej szczegółowo Wartość rynku FMCG w Polsce wzrosła w 2016 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa Bardziej szczegółowo Journal of Agribusiness and Rural Development tłumaczenie RESTRUKTURYZACJA I INTERNACJONALIZACJA HANDLU DETALICZNEGO W POLSCE W LATACH 1990-2007 Michał Gazdecki Uniwersytet Przyrodniczy Bardziej szczegółowo KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12. Większość firm na świecie, Bardziej szczegółowo Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie Bardziej szczegółowo A 395711 Zofia Wysokińska Janina Witkowska Integracja europejska Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk Polskie Wydawnictw Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Od Autorów 11 I. Wykorzystując Bardziej szczegółowo GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Znak towarowy: geneza, Bardziej szczegółowo KATEDRA EKONOMII I PRAWA GOSPODARCZEGO 1. Broker forex jepang. Bardziej szczegółowo Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji, Bardziej szczegółowo Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 7 Zarzadzanie nieruchomościami 5 Z 52 26 26 RAZEM 30 3 229 149 80 4 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej Bardziej szczegółowo 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Bardziej szczegółowo Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: [email protected] Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego; Bardziej szczegółowo Anna Wolak-Tuzimek ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt Artykuł prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU KOMORNIKI, r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw Bardziej szczegółowo Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Bardziej szczegółowo Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1.

Handel wewnętrzny w - Polska Izba Handlu

Struktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsumentów miejsca zakupu FMCG. U Kłosiewicz-. Handel Wewnętrzny w Polsce w. Roku.Handel Wewnętrzny, 2006, nr 3 posortowane wg spisu treści. 1. Kłosiński Kazimierz. Sektor usług w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Handel.Ciechomski W. Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii. Problemy pomiaru reputacji jako wartości dla klienta, "Handel Wewnętrzny". Iq option autotrader aus. , dzięki któremu towar wchodzi bezpośrednio w sferę konsumpcji; podstawą handlu detalicznego jest zasada tzw.handlu swobodnego, polegająca na tym, że każdy może nabywać towary bez ograniczeń, w ramach swych środków pieniężnych; w okresach dużych trudności gospodarczych państwo może wprowadzić administracyjne ograniczenia w zakupie towarów w postaci tzw.zaopatrzenia kartkowego: kartki (bony) uprawniają do nabycia określonej ilości reglamentowanych towarów po ustalonej cenie.

Informacje o rynku wewnętrznym Noty faktograficzne przedstawiają zarys procesu integracji. PL - polski. W szczególności jednolity rynek cyfrowy otwiera nowe możliwości pobudzenia gospodarki poprzez handel elektroniczny.Roku szacunkowy udział handlu w tworzeniu PKB w Polsce kształtował się na. wirtualnego lub fizycznego kanału zakupu, „Handel Wewnętrzny” 2013, t. 2, s.Zaufanie konsumentów generacji Y wobec handlu elektronicznego. W Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014, pp. 368-385. Google Scholar. Forex trading strategie #1 erfahrung. VII s.107-120. Handel wewnętrzny w Polsce w latach 1944-1946. "Bitwa o handel" a rozwój państwowego aparatu handlowego w Polsce Ludowej. Przegląd.M. P. 1954 nr 6 poz. 165. Monitor Polski · 1954 · 6; poz. 165. Zarządzenie Ministrów Zdrowia oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie.B. Reformat, Wpływ innowacji zachodzących w handlu detalicznym na zachowania polskich konsumentów, np. rynku zakupów grupowych, Handel Wewnętrzny.

Handel wewnętrzny w polsce

Handel spółdzielczy jest formą handlu uspołecznionego i obejmuje spółdzielnie spożywców, spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu oraz inne formy spółdzielni handlowych.Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie.Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Adobe DRM jest systemem ochrony praw autorskich stworzonym przez firmę Adobe. Jest to standard obecnie obsługiwany przez większość dostępnych e-czytników.Czytanie ebooków zabezpieczonych Adobe DRM, jest możliwe na komputerze po zainstalowaniu darmowej aplikacji Adobe Digital Editions.Aplikacja następnie musi zostać zarejestrowana dla konkretnego konta Adobe ID (również zakładanego przez użytkownika - jest to proces jednorazowy i bezpłatny).

Handel wewnętrzny w polsce

Cyrek P. 2017, Determinanty wyboru dostawców w podkarpackich przedsiębiorstwach handlu detalicznego żywnością w Handel wewnętrzny w Polsce.Rozdział VI Handel wewnętrzny Żydów polskich na przełomie XVI-go i XVII-go wieków. Rozdział VII Wpływ handlu towarowego na rozwój operacji pieniężnych. Investition tip. Od momentu pojawienia się koncepcji marketingu usług przechodzi ona nieustającą ewolucję. Service-Dominant Logic, Service Logic, New Service Marketing) i obszary badań marketingu usług (np.Transformative Service Research) skłaniają do dokonywania podsumowań pewnego etapu rozwoju i stawiania pytań, w którym kierunku powinny podążać badania marketingu usług w przyszłości. Unrestricted access to the Internet, mobile devices, social applications and offering shopping comment options via online stores and platforms, encourages customers to generate online reviews about brands.That is why it became important to learn about the factors that motivate customers to create electronic word of mouth (e WOM).